Skip links

Dental Radyoloji

Ağız ve diş sağlığında teşhis koyabilmek, tedaviyi planlamak ve tedavinin takibini yapabilmek için dental radyoloji ve görüntüleme tekniklerinden faydalanılabilir. Hem iki boyutlu tek diş grafileri (RVG) , panoramik röntgen, sefalometrik grafiler hem de üç boyutlu inceleme imkanı sunan tomografiler diş tedavisinde kullanılabilmektedir.

Dental radyoloji diş sağlığında teşhis, planlama ve takip için radyoloji ve tomografi tekniklerinin kullanılmasıdır.


  3D çene ve diş tomografisi (CBCT)

  Diş tomografisi en iyi tanı için 3 boyutlu görüntü imkanı taşıyor.

  3D diş tomografisi (CBCT) daha iyi görüntüsü kalitesi, daha düşük radyasyon seviyesi, kemik ve yumuşak dokularda daha net görüntüleme imkanı, çene kemiğinin tam şeklini ve boyutlarını ortaya koyma avantajı sebebiyle tercih edilmektedir.

  Dental tomografi X ışını kullanılarak görüntülenmek istenen alana odaklanıp diğer alanların odak dışı bırakılması ile daha net sonuç veren bir metodudur. Bu yöntemde genişlik, derinlik ve uzunluk boyutlarını içeren 3D görüntülenme imkanı mevcuttur.

  Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

  Sefalometrik GRAFİ

  Ortodontik tedavilerde sefalometrik görüntü tanıyı kolaylaştırıyor.

  Sefalometrik görüntüleme yöntemi ortodonti ve ortognatik cerrahide yoğun olarak kullanılan bir metottur. Birebir ölçekle görüntüleme imkanı tanıdığından daha başarılı teşhis koyma kolaylığı sağlamaktadır.

  Sefalometrik röntgen cihazı kafa ve yüz kemiklerinin detaylarını, birbiri ile ilişkisini, yumuşak dokuları kafatası ile birebir ölçekte gözlemle imkanı sağlayan tanı metodudur. Sefalometrik görüntüler çoğunlukla ortodontik tedavi veya ortognatik cerrahide kullanılır.

  Panoramik RÖNTGEN

  Panoramik röntgen metodu diş hastalıkları tanısında en etkin yöntemlerden birisidir.

  Diş tedavisi öncesinde en doğru tanıyı koyabilmek için panoromik röntgenler yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek bir röntgenle bir çok problemin teşhisini koyabilmek mümkündür.

  Panoramik röntgen tek bir film ile tanı yapılmasını sağlayan siyah beyaz röntgen türüdür. Panoramik röntgen görüntüsünde üst ve alt çene, eklemler, dişler ve sinüs boşlukları kolayca izlenir. Böylece tam bir tanı yapma imkanı oluşur.

  Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

  Tek diş grafileri ile daha detaylı inceleme yapmak mümkün.

  Eski periapikal cihazlarda röntgen banyo solüsyonlarında yıkanarak görüntü sağlanmaktaydı. RVG tek diş grafileri artık dijital ortamlarda oluştuğundan kısa sürede tanı yapma imkanı mümkündür.

  Bir ya da birkaç dişi görüntülenmeye yarayan dijital röntgenlere tek diş grafisi (RVG) denir.

  Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

  This website uses cookies to improve your web experience.