Skip links

Dişlerin taurodontizmi nedir?

Taurodontizm, kökler pahasına gövdenin büyüdüğü bir dişin gelişimsel bir rahatsızlığıdır. Genişlemiş bir hamur odası, pulpa tabanının apikal yer değiştirmesi ve sementoenamel birleşim noktasında daralma olmaması karakteristik özelliklerdir.

Taurodontizme ne sebep olur?

Taurodontizm, bir diş gelişimi bozukluğudur ve en sık kalıcı azı dişlerinde görülür. Dişin pulpa odasının, dişin çenenin derinliklerinde uzanmasına neden olabilen (aveolar süreç) uzamasını ifade eder. Şu anda taurodontizmin nedeni bilinmemektedir.

This website uses cookies to improve your web experience.