Skip links

Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulamaları

Lokal anestezinin tek başına yeterli olmadığı, korku ve kaygı düzeyinin çok yüksek olduğu, yeterli iletişimin sağlanamadığı çocuklar, zihinsel engelliler veya hareket kısıtı olan hastalarda dental tedavilerin yapılabilmesi için sedasyon veya genel anestezi uygulanabilmektedir.

Sedasyon hastanın bilinci açık kalacak şekilde hafif uyku durumu yaratacak kadar küçük dozlarda yapılan uyuşturma işlemidir. Hasta sedasyon halinde halen komutlara uyar. Genel anestezinin sakıncalı olabileceği durumlarda da tercih edilebilir

Genel anestezi, hastanın tamamen uyutulması ve derin uyku fazına geçirilmesi durumudur. Ağızdan veya burundan solunum tüpü takılarak işlem bitene dek genel anestezi durumunda kalır.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller


  Bilinçli sedasyon altında diş tedaviler

  Bilinçli sedasyon ile en kapsamlı diş tedavileri daha rahat tamamlanabiliyor.

  Diş hekimi fobisine sahip kişilerde, zihinsel engelli bireylerde ve buna benzer durumlarda diş tedavisi imkansız hale gelebilir. Bu gibi durumlarda hafif uyku moduna geçiren bilinçli sedasyon diş hekimleri tarafından kullanılabilmektedir.

  Genel anestezi metodu kullanılarak hafif uyku fazına geçmiş bireylerde yapılan diş tedavileridir.

  Genel anestezi altında tam donanımlı ameliyathanelerde diş tedavileri

  Genel anestezi yardımıyla zor durumlarda bile diş tedaviniz mümkün

  İleri derecede fobi geliştirmiş kişilerde, blok kemik greft gibi yoğun cerrahi işlem gerektiren tedavilerde, öğürme ve kusma refleksi yüksek bireylerde genel anestezi ile derin uyku fazına geçirilerek diş tedavilerini yapmak mümkündür. Genel anestezi uzman doktorlar tarafından yapılır.

  Genel anestezi metodu kullanılarak tam uyku fazına geçmiş bireylerde yapılan diş tedavileridir.

  This website uses cookies to improve your web experience.