Skip links

Dental Radyoloji

Ağız ve diş sağlığında teşhis koyabilmek, tedaviyi planlamak ve tedavinin takibini yapabilmek için dental radyoloji ve görüntüleme tekniklerinden faydalanılabilir. Hem iki boyutlu tek diş grafileri (RVG) , panoramik röntgen, sefalometrik grafiler hem de üç boyutlu inceleme imkanı sunan tomografiler diş tedavisinde kullanılabilmektedir.

Dental radyoloji diş sağlığında teşhis, planlama ve takip için radyoloji ve tomografi tekniklerinin kullanılmasıdır.

3D çene ve diş tomografisi (CBCT)

Diş tomografisi en iyi tanı için 3 boyutlu görüntü imkanı taşıyor.

3D diş tomografisi (CBCT) daha iyi görüntüsü kalitesi, daha düşük radyasyon seviyesi, kemik ve yumuşak dokularda daha net görüntüleme imkanı, çene kemiğinin tam şeklini ve boyutlarını ortaya koyma avantajı sebebiyle tercih edilmektedir.

Dental tomografi X ışını kullanılarak görüntülenmek istenen alana odaklanıp diğer alanların odak dışı bırakılması ile daha net sonuç veren bir metodudur. Bu yöntemde genişlik, derinlik ve uzunluk boyutlarını içeren 3D görüntülenme imkanı mevcuttur.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Sefalometrik GRAFİ

Ortodontik tedavilerde sefalometrik görüntü tanıyı kolaylaştırıyor.

Sefalometrik görüntüleme yöntemi ortodonti ve ortognatik cerrahide yoğun olarak kullanılan bir metottur. Birebir ölçekle görüntüleme imkanı tanıdığından daha başarılı teşhis koyma kolaylığı sağlamaktadır.

Sefalometrik röntgen cihazı kafa ve yüz kemiklerinin detaylarını, birbiri ile ilişkisini, yumuşak dokuları kafatası ile birebir ölçekte gözlemle imkanı sağlayan tanı metodudur. Sefalometrik görüntüler çoğunlukla ortodontik tedavi veya ortognatik cerrahide kullanılır.

Panoramik RÖNTGEN

Panoramik röntgen metodu diş hastalıkları tanısında en etkin yöntemlerden birisidir.

Diş tedavisi öncesinde en doğru tanıyı koyabilmek için panoromik röntgenler yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek bir röntgenle bir çok problemin teşhisini koyabilmek mümkündür.

Panoramik röntgen tek bir film ile tanı yapılmasını sağlayan siyah beyaz röntgen türüdür. Panoramik röntgen görüntüsünde üst ve alt çene, eklemler, dişler ve sinüs boşlukları kolayca izlenir. Böylece tam bir tanı yapma imkanı oluşur.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Tek Diş Grafileri (RVG)

Tek diş grafileri ile daha detaylı inceleme yapmak mümkün.

Eski periapikal cihazlarda röntgen banyo solüsyonlarında yıkanarak görüntü sağlanmaktaydı. RVG tek diş grafileri artık dijital ortamlarda oluştuğundan kısa sürede tanı yapma imkanı mümkündür.

Bir ya da birkaç dişi görüntülenmeye yarayan dijital röntgenlere tek diş grafisi (RVG) denir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulamaları

Lokal anestezinin tek başına yeterli olmadığı, korku ve kaygı düzeyinin çok yüksek olduğu, yeterli iletişimin sağlanamadığı çocuklar, zihinsel engelliler veya hareket kısıtı olan hastalarda dental tedavilerin yapılabilmesi için sedasyon veya genel anestezi uygulanabilmektedir.

Sedasyon hastanın bilinci açık kalacak şekilde hafif uyku durumu yaratacak kadar küçük dozlarda yapılan uyuşturma işlemidir. Hasta sedasyon halinde halen komutlara uyar. Genel anestezinin sakıncalı olabileceği durumlarda da tercih edilebilir

Genel anestezi, hastanın tamamen uyutulması ve derin uyku fazına geçirilmesi durumudur. Ağızdan veya burundan solunum tüpü takılarak işlem bitene dek genel anestezi durumunda kalır.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Bilinçli sedasyon altında diş tedaviler

Bilinçli sedasyon ile en kapsamlı diş tedavileri daha rahat tamamlanabiliyor.

Diş hekimi fobisine sahip kişilerde, zihinsel engelli bireylerde ve buna benzer durumlarda diş tedavisi imkansız hale gelebilir. Bu gibi durumlarda hafif uyku moduna geçiren bilinçli sedasyon diş hekimleri tarafından kullanılabilmektedir.

Genel anestezi metodu kullanılarak hafif uyku fazına geçmiş bireylerde yapılan diş tedavileridir.

Genel anestezi altında tam donanımlı ameliyathanelerde diş tedavileri

Genel anestezi yardımıyla zor durumlarda bile diş tedaviniz mümkün

İleri derecede fobi geliştirmiş kişilerde, blok kemik greft gibi yoğun cerrahi işlem gerektiren tedavilerde, öğürme ve kusma refleksi yüksek bireylerde genel anestezi ile derin uyku fazına geçirilerek diş tedavilerini yapmak mümkündür. Genel anestezi uzman doktorlar tarafından yapılır.

Genel anestezi metodu kullanılarak tam uyku fazına geçmiş bireylerde yapılan diş tedavileridir.

Ortodonti (Diş Teli Tedavisi)

Ortodontik tedavi sadece estetik kaygı ile yapılmaz. Çarpık yerleşim diş eti hastalıkları, çene eklemi problemleri, çiğneme kabiliyetinin azalması ve hatta konuşma bozukluğu gibi sorunları da beraberinde getirebilir. Bu sebeple ortodonti tedavinizi ötelemeyin.

Ortodonti, birbiri ile uyumsuz ve çarpık yerleşmiş dişlerin birbiri ile konumsal ilişkisini kontrol eden, çarpıklığı önlemeye ve düzeltmeye çalışan diş hekimliği uzmanlık alanıdır. Bebekli döneminde uzun süre biberon veya emzik kullanmak, tırnakları yemek veya parmak emmek gibi kötü alışkanlıklar ile gelişim döneminde 20’lik dişlerin konumu veya diş kaybı ortodontik bozukluklara sebebiyet verebilir.

İnvisaling (şeffaf plaklı, telsiz ortodontik tedavi)
Şeffaf plaklar sayesinde gülümsemekten çekinmeyin

Size özel hazırlanan invisalign telsiz plaklar sayesinde kimse fark etmeden ortodonti tedavisi yaptırmanız mümkün. Şeffaf tasarımı sayesinde görünürlüğü azalan telsiz ortodontik tedavi son zamanlarda oldukça yaygın olarak yapılmaktadır.

Dijital ortamda tasarlanan Invisalign, dişlerinize uygun olarak yapılmış şeffaf plaklarlardır ve telsiz ortodontik tedavi imkanı sağlayarak çarpık yerleşmiş dişlerin düzeltilmesini amaçlar.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Lingual(dişlerin dile bakan iç kısmından) Ortodontik Tedavi

Görünmeyen diş telleri sayesinde tel tedavisinden çekinmeyin

Birçok kişi ihtiyacı olsa da diş teli tedavisinden estetik kaygılarla çekinir. Fakat diş arkalarına yerleştirilen ve görünmeyen diş telleri bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Lingual ortodonti; diş çarpıklıklarının düzeltilmesi için kullanılan diş teli çeşididir. Diş tellerinin dişlerin lingual denilen iç yüzeyine yerleştiriliyor olması sebebiyle bu tedavide diş telleri gözükmez ve hastaların görünüşünü etkilemez. Fakat dilin tel yüzeyine temas etmesi sebebiyle yaklaşık 2 haftalık bir alışma süresi söz konusudur.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Takıp çıkartmalı Ortodontik apareyler

Takıp çıkartılabilen apareyler ile ortodondik tedavi çok daha konforlu

Diş tellerini kullanmak birçok insan için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlayıcı olabilmektedir. Fakat takıp çıkarılabilen apareyler yemek yeme, diş fırçalama gibi durumlarda kısa süreliğine çıkartılabildiğinden daha özgür bir tedavi imkanı sağlıyor.

Takıp çıkarılabilme özelliğine sahip tellerin (aparey) ortodontik tedavilerde kullanılmasıdır.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Sabit Ortodontik Tedavi (Kapaklı Braketler)

Kapaklı braketlerle ortodontik tedavi artık daha hızlı ve estetik

Kapaklı braketler sayesinde daha etkin, konforlu ve estetik bir görünüme sahip olabilirsiniz. Tel ve braket arası sürtünmeyi azaltan bu teknoloji ile normal braketler kullanılarak yapılmış tedavi kıyaslandığında çok daha kısa sürede işlem yapmak mümkündür.

Kapaklı braketlerin özel kilit sürgülü yapıya sahip ortodontik ekipmanlardır. Bunlar sayesinde tel braketlerinin ortasındaki slot adı verilen yapılara lastik veya ince teller kullanılmaksızın bağlanması sağlanır. Böylece sürtünme kuvveti ile oluşan direnç minimum seviyeye iner. Böylece diş hareketleri kolaylaşır ve tedavi süresi kısalır.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)

Küçük hastaların diş bakımları daha çok özen ister. Diş hekimliği eğitimleri yanında çocuk psikolojisi eğitimi de alan pedodontistler tedavi öncesinde çocukların sevgi ve güvenini kazanarak onların diş sağlığı konusunda daha bilinçli bireyler olmalarını amaçlar. Pedondonti çatısı altında diş çürüğü önleyici uygulamalar, fissür örtücü, süt ve genç daimi diş tedavileri, diş travmaları tedavisi, kötü ağız alışkanlıkları durdurmaya yönelik tedaviler yer alır.

0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı bir şekilde korunabilmesi, dişlerde oluşabilecek herhangi bir sıkıntının tedavi edilebilmesini amaçlayan bilim alanıdır.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Yer Tutucular
Sağlıklı daimi diş gelişimi için yer tutucular önemli bir tedavi şeklidir.

Küçük çocuklarda kolayca kaybedilebilen süt dişlerinin boş kalan yerlerini yer tutucularla doldurmak sağlıklı diş gelişimi için önemlidir ve uzman hekimlerimizce önerilmektedir.

Yer tutucular, erken kaybedilmiş süt dişlerinden dolayı oluşan boşlukları doldurmak için yapılan hareketli veya sabit apareylerdir. Bu tedavinin amacı diş dizesinin bozulmasını önlemektedir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Kötü Ağız Alışkanlıkları Durdurmaya Yönelik Tedaviler (Parmak Emme, Tırnak Yeme, Dudak Isırma vb)

Çocuklarda diş sağlığı için kötü ağız alışkanlıklarının giderilmesi gerekir.

Dudakların, yanakların hareketi gibi fiziksel etmenler çocuklarda yeni süren süt dişlerin dizilimini şekillendirir. Dolayısı ile diş oluşumunu olumsuz etkileyen istenmeyen alışkanlıkların uygun yöntemlerle tedavi edilmesi gereklidir. Süt dişlerinin diziliminin yanlış olması sürekli dişlerin dizilimini de etkileyecektir.

Sürekli diş dizisinde soruna yol açabilecek parmak emme, tırnak yeme, dudak ısırma gibi kötü alışkanlıkları durdurmaya yönelik yapılan koruyucu tedavilerin tümüne verilen isimdir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)

Dişeti hastalıklarından toplumun büyük çoğunluğunun etkilenmesine rağmen sorunlara yol açan etmenleri saptamak ve bunların tedavisi etmek zorlayıcı olabilmektedir. Dişeti hastalıklarının önlenmesi veya tedavisi; doğal dişlerin korunması yanında, daha rahat çiğnemenin ve daha iyi bir sindirimin sağlanması gibi diğer faydaları da beraberinde getirir.

Periodontoloji dişeti ve dişleri destekleyen diğer dokuları etkileyen hastalıklar ile ilgilenen tıbbi alandır.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Estetik diş eti tedavileri

Estetik gülüşler için diş etlerinizi göz ardı etmeyin…

Diş etleri diş estetiğinin vazgeçilmez öğelerinden birisidir. Kuron boyu uzatma, depigmentasyon (siyah lekelerin giderilmesi), Gingivektomi & Gingivoplasti ) gibi işlemler estetik diş eti tedavi çatısı altında sınırlandırılabilir.

Diş estetiğini artırmak amacı ile yapılan işlemler bu çatı altında sınıflandırılır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

Kuron Boyu Uzatma işlemi fazla diş eti dokusu lazer ile alınarak diş boyunun daha uzun gözükmesini sağlamak amacıyla yapılan tedavidir.

Depigmentasyon diş eti üzerinde farklı sebeplerle oluşan siyah renklerin uygun yöntemlerle giderilmesi işlemidir.

Gingivektomi diş etinde “cep” denilen çıkıntılara gıda artıklarının kaçması sonucu bakteri oluşmasıyla meydana gelen yapıların alınması işlemidir. Bazen bu işlem sonrasında diş etlerinin estetik olarak şekillendirilmesi gerekebilir. Bu işleme de gingivoplasti (re-shaping) denilir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Dişeti Çekilmelerinin Tedavileri

Sağlıklı diş etleri için diş eti çekilmelerinin üstesinden gelin…

Dişetleri sağlık ve estetik anlamda dişler kadar önemli. Ayrıca sağlıksız diş etleri sebebiyle sapasağlam dişlerinizi bile kaybetmek olası. En yaygın dişeti problemlerinden birisi olan diş eti çekilmesi tedavisi ise oldukça basit olabilmektedir.

Diş eti çekilmesi, diş eti dokusunun diş köküne doğru geri çekilmesi sürecidir. Diş eti çekilmesi sebebiyle dişler daha görünür olmakta diş etinin başladığı yerlerde boşluklar oluşmaktadır. Bu boşluklar bakterilerin gelişmesi için uygun ortam sağlar. Diş eti çekilmesi ilerleyen vakalarda doku ve kemik hasar görebilir ve diş kaybı gerçekleşebilir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Endodonti ( Kök – Kanal Tedavisi )

Endodonti sert yapıdaki diş minesinin koruduğu diş pulpasında oluşabilecek sıkıntıları kanal tedavisi, fiber post, retreatment, vital pulpa (kuafaj) gibi tekniklerle gidermeyi amaçlar.

Endodonti; Yunanca “Endo” (içinde) ve “odont” (diş) kelimelerinin birleşiminden oluşun ve dişlerin iç kısmında gelişebilecek problemlere çözüm üreten tıbbi alandır. Endodonti dişin damar ve sinir dokusu yoğun diş pulpası ve dişi çevreleyen dokularla ilgili hastalıklarla ilgilenir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Vital Pulpa (Kuafaj) Tedavileri

En başarılı vital pulpa (kuafaj) tedavileri için bizimle temasa geçin

Koruyu diş hekimliği prensiplerinden birisi de diş tedavisi yapılırken dişin yaşayan kısmının mümkün olduğu kadar korunabilmesidir. Vital pulpa (kuafaj) işlemi henüz kanal tedavisi yapılmasına gerek olmayan dişleri kurtarmak için yapılan tedavi şeklidir. Yaşayan kısmın tamamı alınmadığı için dişin daha uzun ömürlü kalması beklenir.

Dişin orta kısmında bulunan sinir / damar paketi olan pulpanın tümü yerine bir kısmının çıkartılması işlemidir. Dişin görünen beyaz kısmı olan kuronun içinde yaşayan pulpa doku yer alır. Kanal tedavisine kıyasla daha az invaziv bir işlemdir. Eğer diş çürüğü kuron kısmında ki pulpaya ulaşmış fakat köklere henüz ulaşmadı ise kuafaj işlemi tercih edilir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Retreatment Kanal Tedavisi

Etkin retreatment kanal tedavisi için bizimle temasa geçin

Daha önce yapılmış bir kanal tedavisi işleminin herhangi bir sebepten dolayı başarısız olması durumu söz konusu olabilir. Yineleyen kanal tedavisi istenmeyen bir süreç olsa da enfeksiyon gibi sebeplerle tekrarlanması gerekebilir. Bu gibi sorunlarda retreatment yöntemi ile kesin çözüm gerçekleştirilir.

Herhangi bir sebeple kanal tedavisi gören dişte oluşan enfeksiyon sebebi yeniden kanal tedavisi yapılması gereken durumlarda ilk seansta dolgu malzemeleri çıkartılır ve enfeksiyonu gideren ilaçler yerleştirilip kanal kapatılır. 7 ila 10 gün sonra daimi dolgu yapılır. Enfeksiyon tamamen bitene kadar bu işlem tekrarlanabilir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Çene ve Diş Cerrahisi

Çene ve diş cerrahisi basit veya daha ileri uzmalık gerektiren gömülü diş çekimleri, 20 yaş diş çekimleri, kök ucu (apikal rezeksiyon) tedavileri, çene kist tedavileri, yumuşak doku lezyonları ve çene patolojileri gibi birçok işlemi kapsayan geniş bir dental uzmanlık alanıdır.

Çene ve diş cerrahisi, diş, çene ve yüz bölgelerindeki dokuların tümünün doğuştan gelen veya sonradan oluşmuş şikâyetlerin sebep olduğu estetik ve fonksiyonel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavi etmeyi amaçlayan tıbbi bir alandır.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Çene Eklemi Hastalıkları Tedavisi

Çene eklemi hastalıklarının etkin tanısı ve tedavisi için bizimle irtibata geçin

Çene hareket kabiliyeti yüksek ve kuvvetli bir eklemdir. Bunun yanında kompleks bir yapısı vardır. Çene ekleminde zorunlu tedavi gerektiren problemler olabildiği gibi estetik kaygı ile de çene eklemine müdahale gerekebilir. İşlemler çene alanında uzman hekimler tarafından gerçekleştirilir.

Çene eklemi (Temporo – Mandibular eklem) alt çene kemiği ve kafa tabanının birleştiği hareketli kapsüldür. Çene kemiğinde ankiloz, ağzın açılmaması, eklem ağrıları, doğuştan gelen eklem anomalisi, tümoral gelişimler gibi ve sonradan travma – kaza sebebiyle gerçekleşebilecek sorunlar oluşabilir. Bunların tümüne birden çene kemiği hastalıkları denir ve çene cerrahisi alanının tedavi kapsamına girer.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Çene Kemiği Patolojilerinin Tanı ve Tedavisi

Ağız içi yumuşak doku lezyonlarının etkin tanısı ve doğru planlaması için bize danışın…

Farklı sebeplerle çene kemiğinde problemler oluşması olasıdır. Problemler niteliğine göre konuşma veya yemek yeme esnasında sıkıntıya yol açabilir. Doğru bir planlama sorunsuz bir tedavi mümkündür.

Çene kemiğinde görülen kistler, kist benzeri lezyonlar, benign tümörler, malign tümörler ve yumuşak dokuların lezyonları olarak sınıflandırılan sorunların tanımlanması ve tedavi edilmesidir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Implantoloji

Dental implant tedavisi, all on four tekniği, digital cerrahi rehberle implant tedavisi, sinüs lifting (sinüs kaldırma), blok veya toz halinde kemik greft ilavesi gibi cerrahi uygulamalar implantoloji alanında uzman hekimlerimiz tarafından kliniklerimizde uygulanmaktadır.

Implantoloji diş kökünü taklit eden titanyum vidalarla yapılan ve farklı tekniklerin kullanıldığı ileri cerrahi işlemleri içeren dental tedavi alanıdır.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Mini Implantlar

Mini implantlar ile büyük çözümler

İmplant tedavilerinde kaynaşma sürecini dişsiz geçirmek zorunda değilsiniz. Mini implantlar iyileşme dönemini daha estetik bir görünümle tamamlamanıza olanak tanıyor. Uygulaması kolay ve efektif.

Implant tedavisinde kaynaşma (ogmentasyon) sürecini dişsiz geçirmek istemeyen hastalar için uygulanan geçici implantlardır. Geçici süre ile uygulanan mini implantların üzerine aynı gün geçici sabit dişler takılarak iyileşme süreci dişsiz geçirilmemiş olur. Mini implantlar daimi implantların üzerine dişlerin yapılacağı süreçte basit bir şekilde çıkarılabilmektedir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Protez Diş Tedavileri

Kliniklerimizde protez diş tedavisi bölümünde kuron köprü kaplamaları, zirkonyum, e-max, lamina veneer gibi diş materyallerini kullanarak cad-cam uygulama metodları ile en etkili çözümleri üretmeyi amaçlamaktayız.

Protetik Diş Tedavisi çürüme, kırılma, düşme gibi çeşitli sebeplerle kaybedilmiş dişlerin estetik, işlevsel, sağlık ve konfor kaygıları ön planda tutularak hastan dişlerin eksilen kısımları veya bir ya da daha fazla eksik dişlerinin uygun maddelerle doldurulması işlemidir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Mini Implantlar

Mini implantlar ile büyük çözümler

İmplant tedavilerinde kaynaşma sürecini dişsiz geçirmek zorunda değilsiniz. Mini implantlar iyileşme dönemini daha estetik bir görünümle tamamlamanıza olanak tanıyor. Uygulaması kolay ve efektif.

Implant tedavisinde kaynaşma (ogmentasyon) sürecini dişsiz geçirmek istemeyen hastalar için uygulanan geçici implantlardır. Geçici süre ile uygulanan mini implantların üzerine aynı gün geçici sabit dişler takılarak iyileşme süreci dişsiz geçirilmemiş olur. Mini implantlar daimi implantların üzerine dişlerin yapılacağı süreçte basit bir şekilde çıkarılabilmektedir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Estetik Diş Hekimliği

Daha etkili gülüşler yaratabilmek için ağız içinde yapılan dijital gülüş tasarımı, diş beyazlatma, Holywood Smile, dolgu ve bonding gibi estetik uygulamaları yüzünüzün fiziksel özelliklerini ön plana alarak kliniklerimizde başarı ile uygulamaktayız.

Estetik diş hekimliği daha etkili gülüşler yaratabilmek için ağız içinde yapılan estetik uygulamaların tümüne içeren tedavi şeklidir. Hastanın dişlerinde, diş etinde ve çene yapısındaki özellikleri inceleyerek yüz yapısına orantılı dişler tasarlamak ana amaçtır.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Diş Kristali

Gülüşünüzün ışıltısı herkesi şaşırtsın…

Gülüşünüze ışıltı katan diş kristalleri, ağrısız ve kısa sürede uygulanabilen estetik eklentilerdir. Işıltılı bir gülüş isteyen kişiler tarafından tercih edilen bu yöntem kliniklerimizde etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Diş kristalleri diş yüzeyine yapıştırılan kristal yapıdaki ince taş yapıdaki aksesuarlardır. Dilenirse diş pırlantası da kullanılabilir.

Tedavi Hizmetimiz İle İlgili Görseller

Dental Spa

Dental spa sayesinde spa keyfinde diş tedavisi

Spa merkezlerinin rahatlatıcı huzur veren ortamlarını örnek alarak rahatsız etmeyen, yumuşak tonlarda müzikler ile stresten uzak sakin ve huzur dolu bir spa ortamı… Diş tedavilerinizi böyle bir ortamda gerçekleştirmek istemez misiniz? Yenilikçi bu yaklaşım ile diş klinikleri yeni bir çehre kazanıyor.

Diş fobisini azaltmak için spaların huzur ortamını örnek alarak tasarlanan ortamlarda yapılan diş tedavisidir.

Uzmana Sorun


    This website uses cookies to improve your web experience.